ESFORZOS TECTÓNICOS

Dobras, Diáclases e Fallas.

Lugares

Muiños da Ribeira,(Ardeleiro, Malpica), Penedos de Traba- Pasarela (Laxe), Anticlinal de Campodola_Leixazós (Quiroga).

Unidade Interactiva

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Kahoots

Muiños da Ribeira,(Ardeleiro, Malpica), Penedos de Traba- Pasarela (Laxe), Anticlinal de Campodola_Leixazós (Quiroga).

Tipos de esforzos tectónicos

Apuntes

Muiños da Ribeira,(Ardeleiro, Malpica), Penedos de Traba- Pasarela (Laxe), Anticlinal de Campodola_Leixazós (Quiroga).

Tipos de esforzos tectónicos

As Fracturas

Diáclases y Fallas