Coídos de Trece e Reira

Entre O Cabo Vilán e a Praia do Trece (Camariñas) atópase un magnífico exemplo de praias de coídos. Son extensións paralelas ao litoral formadas por coios desgastados e arredoendeados a partires de distintos tipos de granito. Gran parte da súa superficie está fóra da acción do mar, pois foron depositados en tempos xeolóxicos anteriores, en momentos nos que o nivel do océano estaba máis elevado co actual. Isto é facilmente comprobable, xa que moitos bolos do nivel superior teñen líques propios do supralitoral aos cales so chegan as escumas dos temporais.

Nas inmediacións deo coídos, entre Reira e Trece, atópase o cemiterio dos ingleses en memoria do afundimentos do cruceiro HMS Serpent.

Deixa un comentario